Close x

Would you like a Codonics representative to contact you?

Yes  No

Close x

CONTACT US
orImagers / Printer Products
Disc Publishers
Wireless DR
Portable X-Ray
Viewers
DisinfectionMedia
Service / Warranty
Literature
Print Samples
Talk to Sales Representative
Employment

I understand and agree to the terms of the Privacy Policy and hereby consent to the processing of my personal information in accordance with that policy.

ORDER SUPPLIES  |   PATIENT SAFETY PRODUCTS  |   +1.800.444.1198

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Codonics, Inc.

CONTACT US

Horizon, Integrity, Infinity

Definisanje distribucije snimaka

Codonics obezbeduje sve neophodne alate da vaša ustanova bude superiornija i bolja na današnjem konkurentnom tržištu, pomažuci Vam u smanjenju troškova, zadovoljavanju želja lekara koji upucuju pacijente u Vašu ustanovu i uvecanje njihovog broja.

Import. Pomocu "Codonics Integrity" uredaja se može vršiti uvoz vec postojecih studija i snimaka sa kompakt diska koji pacijent donosi sa sobom. Uvoz može izvršiti osoblje za pultom prilikom prijema samog pacijenta. Nakon toga, u svakom trenutku, se može izvršiti razmena i cuvanje studija i snimaka doticnog pacijenta na ordinacijskom PACS serveru pomocu integrisanog preglednog softvera "Web Viewer".

Store. Codonics "PACS" serveri medicinskih snimaka (model Infinity) pružaju fleksibilnost u radu sa trajnim i/ili privremenim skladištenjem DICOM snimaka, izveštaja i sirovih "RAW" podataka. Svo skladištenje se vrši na kompaktnom uredaju cija se snaga ogleda ne samo u svojoj originalnoj izvedbi servera vec i u omogucavanju rada osoblju koje nema posebno razvijene IT veštine.

Record. Kompakt diskovi CD i DVD pružaju idealnu mogucnost za laku i jeftinu distribuciju celokupne studije pacijenta sa izveštajima, u DICOM formatu. "Codonics Virtua" CD/DVD robot jeste kompaktni ultra brzi uredaj za narezivanje studija sa funkcijom štampanja prilagodljivog sadržaja na sam medij (CD ili DVD) u punom koloru. Citav proces narezivanja i štampanja se izvršava automatski, bez remecenja radnog procesa. (Neki modeli Virtue nisu dostupni za kupovinu ili korišcenje u SAD)

View. "Codonics Clarity™" linija medicinskih preglednih softvera (Viewer) omogucava da pregled studija i medicinskih snimaka sa diskova bude brz i prilagoden samom korisniku (bilo lekaru ili pacijentu). Jasne funkcije i intuitivno korisnicko okruženje lako prilagodavaju korisnicke zahteve za analizu snimaka, uz opcioni "3D fusion Viewer".

Print. Codonics dijagnosticki film, jeftini medicinski crno-beli papir i zadivljujuci medicinski kolor papir prikazuju izvanredan kvalitet odštampanog snimka sa bilo kojeg modaliteta. Posebno za CR/DR ortopedske aplikacije. Codonics dijagnosticki film jeste idealno rešenje za eliminisanje upotrebe komora za razvijanje medicinskih filmova.

Pozovite Codonics danas na broj +1-440-243-1198.  Dozvolite nam da Vam pomognemo u zadovoljavanju potreba lekara koji Vam šalju pacijente uz štednju Vašeg novca i povecanja poslovanja!

Želim da me kontaktira predstavnik Codonics-a